Byt, 4-izbový

Adresa nehnuteľnosti

Radvanská 1, 811 01 Bratislava

okres Bratislava IBratislavský kraj

Otvoriť v Google Maps >>
Popis nehnuteľnosti

Predmetom dražby je byt č. 4-C nachádzajúci sa na 4. posch. polyfunkčného domu (komplex Bonaparte) na Radvanskej ul. vo vchode č. 1 v Bratislave, m.č. Staré Mesto. Pozostáva z obývacej veľkopriestorovej haly s kuchyňou a jedálenským kútom, spálne, dvoch izieb, chodby, dvoch kúpeľní, dvoch šatníkov, špajze, práčovne so sušiarňou a dvoch veľkoplošných terás. Súčasťou dražby sú aj štyri garáže (PS1, PS2, PS3 a PS4) nachádzajúce sa v suteréne budovy a jeden nebytový - skladový priestor č. 2D. Na predmete dražby neviaznu žiadne záložné a nájomné práva, či vecné bremená.

Detailné informácie o minulých dražbách sú k dispozícii len prihláseným užívateľom.
Rozloha / Parcely nehnuteľnosti

  Dražba nehnuteľnosti

  Informácie a dokumenty sú len pre prihlásených užívateľov.
  Detailné informácie o minulých dražbách sú k dispozícii len prihláseným užívateľom.
  Informácie a dokumenty

  Uložené dokumenty z registrov sú len pre prihlásených užívateľov.

  Dátum dražby
  Vyvolávacia cena
  Znalecká hodnota
  Zábezpeka
  Miesto konania dražby
  Kolo
  Obhliadky
  Dražobná spoločnosť / správca
  Navrhovateľ
  Zverejnenia v registroch
  WEB DRAŽOBNEJ SPOL., EXEKÚTORA, SPRÁVCU, ÚRADU

  Listy vlastníctva

  Uložené listy vlastníctva sú len pre prihlásených užívateľov.

  Registrujte sa a uvidíte všetky dražby presne zaznačené na mape